ניהול הוצאות והכנסות ולקיחת משכנתא

מדי שנה מחירי הדירות בישראל מתייקרים והחלום לקנות דירה מחסכונות ושכר עבודה, מתרחק. למרות נתונים אלו רבים מחליטים לא לוותר על קניית דירה ומחליטים לקחת הלוואת משכנתא, הלוואה ארוכת טווח מגוף פיננסי זה או אחר בישראל, שתאפשר להם לקנות את אותו נכס בו הם מעוניינים.

כיוון שישנם מסלולי משכנתא רבים ובכל אחד מהם תנאי הריבית, ההצמדה של הריבית ותקופת ההחזר שונים, כל יחיד או משפחה שמעוניינים להכין תמהיל משכנתא שיעזור להם להגיע להחלטה באשר למסלול המשכנתא המתאים ביותר למצבם הכלכלי בהווה וההתחייבויות שלהם בעתיד, יצטרך להכין תחילה רשימה מפורטת של הוצאות והכנסות בהווה והכנסות והוצאות צפויות בעתיד. מחשבון ניהול תקציב, מחשבון משכנתא והתייעצות עם יועץ משכנתא יעזרו רבות בהכנת התמהיל.

משכנתא ורכישת דירה

כל אדם שזקוק להלוואת משכנתא על מנת לקנות דירה בישראל חייב לתכנן באופן מושכל את כל הקשור אל התקציב החיוני לו למטרת רכישת הדירה. שלושת הפרמטרים החשובים ביותר אותם יש לקחת בחשבון בעת בניית תכנית ניהול הוצאות והכנסות למטרת לקיחת משכנתא הם:

הון עצמי – חשוב לדעת במדויק מהו ההון הראשוני וזאת על מנת להחליט מהו הסכום אותו יש להלוות.

הוצאות לרכישת הנכס – חשוב לרשום את כל ההוצאות הקשורות אל רכישת הנכס וזאת מלבד מחיר הנכס. חשוב לעשות חישוב זה על מנת לדעת מהו הסכום שיידרש לכל פרוייקט קניית הדירה ומה סך סכום ההלוואות אותו יש לקחת.

החזר ההלוואה – המסקנה באשר לסכום ההחזר החודשי של המשכנתא תהיה באמצעות ניהול הוצאות והכנסות מושכל.

מנהלים נכון את ההוצאות וההכנסות

ניהול הוצאות והכנסות מסודר יעזור לכל אחד ואחת להגיע למסקנה באשר לסכום החזר ההלוואה החודשי. כלים יעילים לביצוע חישוב זה הינו מחשבון ניהול תקציב, מחשבון משכנתא ותוכנת ניהול הוצאות והכנסות. תוכנת ניהול הוצאות והכנסות תמיד תכיל נתונים אודות הכנסות מקצבת פנסיה, שכר עבודה, קצבאות שונות, שכירות של נכס אחר ועוד. הוצאות ניהול הכסף תמיד יכללו הפקדות קבועות לחסכונות, פקדונות, קרנות פנסיה, עמלות כרטיסי אשראי וחשבונות בנק, החזרי חובות, החזר עבור הלוואות שונות, ריביות על מינוסים, הוצאות על מגורים, הוצאות על הקנייה החודשית, הוצאות מחייה שונות ועוד. כל אלו יוכלו לספק לכל אחד ואחת נתונים מסודרים אודות ההוצאות וההכנסות הקיימות והצפויות.

בהתאם לנתונים אלו ולהון ההתחלתי הקיים ניתן יהיה להקליד במחשבון המשכנתא את סכום ההלוואה הנדרש, תקופת ההלוואה והריבית על המשכנתא ובהתאם לקבל במדויק את סכום ההחזר אותו יש לשלם מדי חודש בעבור הלוואת המשכנתא.

מחשבון משכנתאות
סכום המשכנתא:
ריבית:
תקופה בשנים:
תשלום חודשי: